Minnesota Whitecaps

IMG_20190729_124222

October 12th – v. Metropolitan Riveters

October 13th – v. Metropolitan Riveters

October 19th – at Boston Pride

October 20th – at Boston Pride

October 26th – at Connecticut Whale

October 27th – at Connecticut Whale

November 23rd – v. Buffalo Beauts

November 24th – v. Buffalo Beauts

December 14th – v. Metropolitan Riveters

December 15th – v. Metropolitan Riveters

December 21st – at Connecticut Whale

December 22nd – at Connecticut Whale

 

IMG_20190905_104656