Minnesota Whitecaps

IMG_20190729_124222

October 12th – v. Metropolitan Riveters

October 13th – v. Metropolitan Riveters

October 19th – at Boston Pride

October 20th – at Boston Pride

October 26th – at Connecticut Whale

October 27th – at Connecticut Whale

November 23rd – v. Buffalo Beauts

November 24th – v. Buffalo Beauts

December 14th – v. Metropolitan Riveters

December 15th – v. Metropolitan Riveters

December 21st – at Connecticut Whale

December 22nd – at Connecticut Whale

January 4th – at Metropolitan Riveters

January 5th – Metropolitan Riveters

January 11th – v. Buffalo Beauts

January 12th – v. Buffalo Beauts

January 18th – v Connecticut Whale

January 19th – v. Connecticut Whale

January 25th – v. Boston Pride

January 26th – v. Boston Pride

 

IMG_20190905_104656